PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

My, společnost Flag s.r.o. (dále jen “New Flag”), respektujeme soukromí všech zákazníků, kteří používají naši internetovou prezentaci new-flag.cz. To znamená, že Vám poskytujeme ochranu uživatelských a zákaznických dat nejvyšší priority a zavazujeme se k tomu, že s informacemi, které nám dá uživatel k dispozici, nakládáme vždy s největší péčí a zodpovědností.

Dále bychom Vám chtěli detailně objasnit, jaké osobní údaje sbíráme, proč tato data shromažďujeme a jak jsou dále využívány pro vyřizování Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Rozsah platnosti
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje uživateli způsob, rozsah a účel shromažďování a použití osobních údajů zodpovědným poskytovatelem New Flag s.r.o. na této webové stránce.

Přístupová data/ Server-Logfiles
New Flag shromažďuje data o každém přístupu k nabídce na této stránce (takzvané serverlogfiles nebo přístupová data). K přístupovým datům patří:
Název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), a jméno dotazujícího providera.
New Flag používá protokolární data jen pro statistická vyhodnocení za účelem vyřizování, zajištění a optimalizace nabídky.

Kontakt
Když uživatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, komunikuje s ním New Flag prostřednictví e-mailu nebo telefonicky. Pokud uživatel nechce dostávat žádné další e-mailové zprávy ani nechce být telefonicky kontaktován, může svůj souhlas udělený v rámci uvedení adresy kdykoli odvolat. Pro odstranění ze seznamu e-mailových adres stačí sdělení e-mailem.
Pokud je v rámci uvedení adresy jmenována kontaktní osoba, má kdykoli právo být informována o uložených datech, které se týkají její osoby, jejich původu a příjemci i o účelu zpracování dat, může tato data opravovat nebo žádat jejich smazání.

Komentáře a příspěvky
Jestliže uživatelé zveřejní na blogu komentáře nebo jiné příspěvky, budou uloženy za účelem umožnění funkce komentářů a eventuální kontroly zneužití jejich IP adres.

Newsletter
Prostřednictví newslettru informuje New Flag uživatele o vlastních nabídkách.
Jestliže uživatel nechce dostávat newsletter, musí zadat platnou e-mailovou adresu a toto zadání potvrdit výběrem potvrzovacího odkazu v potvrzovacím e-mailu, který bude po tomto zadání automaticky zaslán. Další data nejsou shromažďována. Tato data jsou používána jen pro zasílání newsletterů a nejsou předávána třetím osobám.
Souhlas k uložení dat, e-mailové adresy a jiného užívání za účelem zasílání newslettru může být kdykoli zrušen s platností do budoucna. Zrušení může být provedeno přes odkaz v samotných newslettrech, v profilové oblasti nebo sdělením na jedné z výše uvedených kontaktních možností.

Cookies
Cookies jsou malé soubory, které umožňují na přístupovém přístroji uživatele (PC, smartphone aj.) ukládat specifické informace, týkající se přístroje. Slouží jednak k uživatelskému pohodlí webových stránek a tím zároveň uživatelům (např. ukládání přihlašovacích dat) a jednak k zaznamenávání statistických dat ohledně využívání webových stránek a k možnosti analyzovat zlepšení nabídky. Uživatelé mohou ovlivňovat použití cookies. Většina prohlížečů disponuje opcí, kterou lze uložení cookies omezit nebo úplně zabránit. Zvolení této opce může vést k omezení užívání a zvláště k omezení uživatelského komfortu.
Mnoho online zobrazených cookies podniků můžete spravovat prostřednictvím stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Registrační funkce
Údaje zadané v rámci registrace jsou použity za účelem užívání nabídky. Shromážděná data jsou patrná ze vstupní masky v rámci registrace. K nim patří jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, údaje kreditní karty a případně dobrovolné údaje a IP adresa.

Google Analytics
Tato nabídku používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a které umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o využívání této webové stránky uživateli jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.
Na základě aktivace anonymizace IP na této webové stránce, je IP adresa uživatele společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před sběrem dat zkrácena. Jen ve výjimečných případech je přenesena na server Googlu v USA plná adresa a tam zkrácena. Anonymizace IP adres je na této webové stránce aktivní. Z pověření společnosti New Flag užívá Google tyto informace k vyhodnocení používání této webové stránky uživatelem, sestavování reportů o aktivitách na této stránce a k poskytování dalších služeb provozovatelem webové stránky spojených s užíváním této webové stránky a internetu.
IP adresa předaná z Vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není sloučena s jinými daty společnosti Google. Uživatelé mohou uložení cookies zamezit nastavením odpovídajícího prohlížečového softwaru. Navíc mohou uživatelé zabránit, aby byla data vytvořená pomocí cookies, která se týkají jejich užívání webové stránky (včetně jejich IP adresy) na Googlu evidována a zpracovávána tím, že si stáhnou a instalují prohlížečový plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Kromě browser add on nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních mohou uživatelé zvolit tento odkaz, aby do budoucna zabránili zaznamenávání dat prostřednictvím Google Analytics na této stránce. Přitom je opt out cookie na tomto přístroji uživatele uložen. Po smazání cookies musí být odkaz zvolen znovu.

Použití sociálních pluginů
New Flag používá na těchto stránkách tyto pluginy pro sociální sítě popř. pro jiné webové stránky nebo služby třetích osob:

- Facebook
- Google +
- Twitter

ty předávají IP adresu uživatele na servery příslušných poskytovatelů. Pokud je uživatel přes prohlížeč, který používá i na této stránce, přihlášen také v odpovídající síti, je navíc předáno ještě označení účtu. New Flag nedostane žádnou informaci o datech shromážděných tímto způsobem a o jejich použití.
Uvedené pluginy jsou na této stránce deaktivovány pomocí takzvaného dvojkliknutí. Předání shora uvedených dat se uskuteční až po aktivaci pluginů pohybem šoupátka.
Další informace ohledně použití data shromážděných prostřednictvím pluginů obdrží uživatel u příslušných poskytovatelů níže:

https://www.facebook.com/policy.php

http://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=enZrušení, změny, opravy a aktualizace
Uživatelé mají právo na bezplatnou informaci o datech uložených společností New Flag a mohou požadovat opravu nesprávných údajů a smazání nebo zablokování dat. Používání dat může uživatel kdykoli odmítnout. V mnohých případech však New Flag nesmí uživatelská data úplně smazat na základě zákonné povinnosti uchování dat.